ACNUR pressiona les Nacions Unides perquè condemnen la violència a Síria

La inestabilitat social i política crea un increment massiu de refugiats siris a altres països

Publicado el 29/04/2013
Etiquetas: ACNUR, Asilo político, Campo de refugiados, Conflicto Siria, Desplazado interno, Refugiados

ACNUR pressiona les Nacions Unides perquè condemnen la violència a Síria

&nbsp

La inestabilitat social i política crea un increment massiu de refugiats siris a altres països

    Arran de la petició d’ACNUR feta el passat 18 d’abril denunciant l’agressivitat amb la que viu la població el conflicte a Síria, el Consell de Seguretat de Nacions Unides ha emès una resolució no vinculant condemnant la constant violació de Drets Humans i l’embranzida de violència que pateix la ciutadania a Síria.

    Advertia António Guterres, d’ACNUR, que la greu situació actual podia incrementar-se fins el punt de que 20,8 milions de persones  necessitaren d’ajuda humanitària a finals de 2013. Les necessitats de finançament per cobrir els damnificats i la pressió internacional per arribar a una solució política al conflicte, van centrar les seues dem\\andes. El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha respost amb una condemna ferma cap als abusos tant per b\\anda de les autoritats de Síria com per les comeses pels grups rebels.

&nbsp

    Des que va esclatar el conflicte hi ha hagut un degoteig permanent de persones que han hagut de desplaçar-se per por a vore’s afectats i afectades per la guerra civil. Internament en són 6 milions i mig, i cap a fóra ja s’arrimen als 1,5 milions. Tots i totes amb risc de requerir d’ajuda humanitària si la situació no canvia. Jordania ha demanat aquesta setmana a l’Estat Espanyol auxili davant la gran quantitat de persones que estan buscant refugi al seu territori.  Es calcula que en són vora 400.000 procedents de Síria, amb un increment d’uns 2.000 per dia.

&nbsp

    Guterres ha fet també una crida a ajudar els països veïns a Síria per tal de gestionar “les conseqüències d’aquest terrible conflicte per a preservar l’estabilitat a tota la regió”. Fins el moment ACNUR ha recaptat el 50% dels diners que es necessiten per cobrir les necessitats pels refugiats, i els cal, per tant, la implicació internacional en un problema que corre el risc d’arribar al punt “de no retorn”.

&nbsp

&nbsp

ACNUR presiona las Naciones Unidas porque condenan la violencia en Siria

La inestabilidad social y política crea un incremento masivo de refugiados siris a otros países

A raíz de la petición de ACNUR hecha el pasado 18 de abril denunci\\ando la agresividad con la que vive la población el conflicto en Siria, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha emitido una resolución no vincul\\ando conden\\ando la constante violación de Derechos Humanos y el impulso de violencia que sufre la ciudadanía en Siria.

Advertía António Guterres, de ACNUR, que la grave situación actual podía incrementarse hasta el punto de que 20,8 millones de personas necesitaron de ayuda humanitaria a finales de 2013. Las necesidades de financiación para cubrir los damnificados y la presión internacional para llegar a una solución política al conflicto, centraron sus dem\\andas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha respondido con una condena firme hacia los abusos tanto por b\\anda de las autoridades de Siria cómo por los cometidos por los grupos rebeldes.

Desde que estalló el conflicto ha habido un goteo permanente de personas que han tenido que desplazarse por miedo a verse afectados y afectadas por la guerra civil. Internamente son 6 millones y medio, y hacia fuera ya se arrimen a los 1,5 millones. Todos y todas con riesgo de requerir de ayuda humanitaria si la situación no cambia. Jordania ha pedido esta semana en el Estado Español auxilio ante la gran cantidad de personas que están busc\\ando refugio en su territorio. Se calcula que son borde 400.000 procedentes de Siria, con un incremento de unos 2.000 por día.

Guterres ha hecho también un llamamiento a ayudar los países vecinos en Siria para gestionar “las consecuencias de este terrible conflicto para preservar la estabilidad a toda la región”. Hasta el momento ACNUR ha recaudado el 50% del dinero que se necesitan para cubrir las necesidades por los refugiados, y los hace falta, por lo tanto, la implicación internacional en un problema que corre el riesgo de llegar en su punto “de no regreso”.

&nbsp

Un grupo de refugiados sirios hace cola en la frontera siria

Un grupo de refugiados sirios hace cola en la frontera siria

Fonts:

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/21/espana/1366540915.html

http://politica.elpais.com/politica/2013/04/21/actualidad/1366553560_917205.html

http://www.europapress.es/internacional/noticia-consejo-seguridad-insta-cesar-inaceptable-escalada-violencia-siria-20130419085212.html

http://www.acnur.es/noticias/notas-de-prensa/1241-el-alto-comisionado-de-acnur-alerta-de-la-qaterradoraq-situacion-humanitaria-en-siria