ACNUR alerta contra els retorns forçats a la República Centreafricana

El país viu una onada d'inseguretat civil des de fa mesos

Publicado el 09/05/2013
Etiquetas: Acción humanitaria, ACNUR, África, Emergencia, protección, Refugiados, UNICEF

ACNUR alerta contra els retorns forçats a la República Centreafricana

&nbsp

El país viu una onada d’inseguretat civil des de fa mesos

&nbsp

ACNUR ha demanat que s’aturen els retorns forçats dels desplaçats de la República Centreafricana (RCA) fins que es puga garantir l’estabilitat i hi haja un mínim de garantia humanitària en la zona. Després de mesos de guerra, el colp d’estat que va patir el país el passat 23 de març l’ha deixat en estat de fallida institucional amb milers i milers de desplaçats interns i refugiats enmig d’una espiral de violència i desprotecció, que a més són vistos com una problemàtica pels estats que els acullen.

Donades les circumstàncies per les quals han fugit de la RCA, ACNUR afirma que podrien ser tractats com a refugiats, baix els criteris de la Convenció de la OUA i la Convenció de 1951 sobre Refugiats. Es calcula que en són unes 173.000 persones les que han hagut d’ab\\andonar les seues llars, de les quals unes 50.000 són actualment refugiades, que han fugit a la República Democràtica del Congo (37.000), Txad (5.000) i Camerun (2.000).

Segons el portaveu d’ACNUR a Ginebra, Adrian Edwards, “L’accés humanitari a la gent afectada és molt limitat. El nostre objectiu al fer esta petició és que es complisquen els principis humanitaris i d’asil fins a que les condicions de la República Centreafricana permeten retorns segurs i dignes“. Les organitzacions d’ajuda internacional han disminuït la seua presència degut a la inseguretat del país des que al desembre de 2012 els rebels de Seleka començaren l’atac.

Un dels principals drames segueixen sent l’ús de xiquets i xiquetes com a combatents. La portaveu de l’agència de l’ONU per a la infància, Marixie Mercado, n’ha xifrat més de 2.000 entre tots els bàndols. UNICEF ha recordat que reclutar menors és “una greu violació del dret internacional”.

&nbsp

&nbsp

ACNUR alerta contra los regresos forzados en la República Centroafricana 
El país vive una oleada de inseguridad civil desde hace meses
ACNUR ha pedido que se paren los regresos forzados de los desplazados de la República Centroafricana (RCA) hasta que se pueda asegurar la estabilidad y haya un mínimo de garantía humanitaria en la zona. Después de meses de guerra, el golpe de estado que sufrió el país el pasado 23 de marzo lo ha dejado en estado de quiebra institucional con miles y miles de desplazados internos y refugiados en medio de una espiral de violencia y desprotección, que además son vistos como una problemática por los estados que los acogen.

Dadas las circunstancias por las cuales han huido de la RCA, ACNUR afirma que podrían ser tratados como refugiados, y quedar bajo los criterios de la Convención de la OUA y la Convención de 1951 sobre Refugiados. Se calcula que son unas 173.000 personas que han tenido que ab\\andonar sus hogares, de las cuales unas 50.000 son actualmente refugiadas, que han huido hacia la República Democrática del Congo (37.000), Chad (5.000) y Camerún (2.000).

Según el portavoz de ACNUR a Ginebra, Adrian Edwards, “El acceso humanitario a la gente afectada es muy limitado. Nuestro objetivo al hacer esta petición es que se cumplan los principios humanitarios y de asilo hasta que las condiciones de la República Centroafricana permiten regresos seguros y dignos“. Las organizaciones de ayuda internacional han disminuido su presencia debido a la inseguridad del país desde que en diciembre de 2012 los rebeldes de Seleka empezaron el ataque.

Uno de los principales dramas siguen siendo el uso de niños y niñas como combatientes. La portavoz de la agencia de la ONU para la infancia, Marixie Mercado, ha cifrado más de 2.000 entre todos los b\\andos. UNICEF ha recordado que reclutar menores es “una grave violación del derecho internacional”.

&nbsp

&nbsp

(UNICEF)

(UNICEF)

Fonts:

http://www.acnur.es/noticias/notas-de-prensa/1263-acnur-advierte-del-riesgo-de-retornos-forzosos-a-la-rca-en-medio-de-violencia-y-abusos

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/12/solidaridad/1365766158.html

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=26334#.UYfcc7UqxVI