El camp de Zaatari, amb un 58% de menors, s’està quedant sense fons per a l’educació, l’aigua i els aliments

Al

Publicado el 06/05/2013
Etiquetas: ACNUR, Asentamientos, Ayuda humanitaria, Campo de refugiados, Menores, Necesidades, Niños, Refugiados, UNICEF, UNRWA

El camp de Zaatari, amb un 58% de menors, s’està quedant sense fons per a l’educació, l’aigua i els aliments

&nbsp

Al “camp dels xiquets” hi viuen més de 50.000 menors que han fugit de Síria

&nbsp

A 15 quilòmetres de la frontera amb Síria s’hi troba Zaatari, el camp de refugiats i refugiades amb major percentatge de xiquets a Jordània. En ell hi treballen diverses organitzacions humanitàries com ACNUR, UNICEF i  Save the Children, entre d’altres. Totes elles han demanat ajut econòmic a nivell internacional per poder mantindre les prestacions, ja que es troben en una situació crítica i afirmen no poder seguir cobrint les instal·lacions a molt curt termini. 

El portaveu de l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats, Eoifi McDonall, conta que “de les 100.000 persones refugiades, el 58% són xiquets, amb experiències traumàtiques la majoria“. A Zaatari,  la principal importància és l’abastiment d’aigua i aliment (a una zona on s’arriba a les condicions extremes de 45 graus), però també és essencial per ells i elles rebre una bona educació. Així, McDonall assegura que “La major necessitat ací és la construcció de noves escoles. N’hi ha dues, però en necessitem més“.

UNICEF ha denunciat la falta de fons per seguir ajudant al camp de Zaatari. Assegura que només tenen el 21% de les ajudes necessàries destinades a menors per a Jordània, i que està en perill no només la formació i l’ajut psicològic, sinó també la dotació de recursos d’aigua. Panos Moumtzis, el coordinador regional de Nacions Unides per als refugiats siris, afirma que “hi ha una gran pressió sobre els recursos a la zona“, i que la manca econòmica pot afectar als 3,5 milions de litres d’aigua que requereix Zaatari per mantindre’s en condicions acceptables.

El representant d’UNICEF a Jordània, Dominique Hayde, agraeix l’aportació econòmica d’estats com Grècia, Xipre i Espanya, que malgrat estar patint la crisi financera tenen una gran dotació pressupostària per a l’ajut de Zaatari. El ministre d’exteriors José Manuel García-Margallo, que va visitar el camp el passat 21 d’abril, ha promès un increment de l’ajut per als i les menors refugiades.

&nbsp

&nbsp

El campo de Zaatari, con un 58% de menores, se está qued\\ando sin fondos para la educación, el agua y los alimentos

 

En el “campo de los niños” viven más de 50.000 menores que han huido de Siria

 

A 15 kilómetros de la frontera con Siria se encuentra Zaatari, el campo de refugiados y refugiadas con mayor porcentaje de niños en Jordania. En él trabajan varias organizaciones humanitarias cómo ACNUR, UNICEF y Save the Children, entre otros. Todas ellas han pedido ayuda económica a nivel internacional para poder mantener las prestaciones, ya que se encuentran en una situación crítica y afirman no poder seguir cubriendo las instalaciones a muy corto plazo.

El portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Eoifi McDonall, cuenta que “de las 100.000 personas refugiadas, el 58% son niños, con experiencias traumáticas la mayoría“. En Zaatari, la principal importancia es el abastecimiento de agua y alimento (en una zona donde se llega a las condiciones extremas de 45 grados), pero también es esencial para ellos y ellas recibir una buena educación. Así, McDonall asegura que “La mayor necesidad aquí es la construcción de nuevas escuelas. Hay dos, pero necesitamos más“.

UNICEF ha denunciado la falta de fondo para seguir ayud\\ando al campo de Zaatari. Asegura que sólo tienen el 21% de las ayudas necesarias destinadas a menores para Jordania, y que está en peligro no sólo la formación y la ayuda psicológica, sino también la dotación de recursos de agua. Panos Moumtzis, el coordinador regional de Naciones Unidas para los refugiados sirios, afirma que “hay una gran presión sobre los recursos a la zona“, y que la carencia económica puede afectar a los 3,5 millones de litros de agua que requiere Zaatari para mantenerse en condiciones aceptables.

El representante de UNICEF en Jordania, Dominique Hayde, agradece la aportación económica de estados como Grecia, Chipre y España, que aun estar sufriendo la crisis financiera tienen una gran dotación presupuestaria para la ayuda de Zaatari. El ministro de exteriores José Manuel García-Margallo, que visitó el campo el pasado 21 de abril, ha prometido un incremento de la ayuda para los i las menores refugiadas.

&nbsp

Niños-refugiados-sirios-en-turquia-Associated-Press

&nbsp

Fonts:

&nbsp

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/27/internacional/1367093177.html

http://www.europapress.es/internacional/noticia-onu-alerta-no-podra-dar-alimentos-400000-refugiados-sirios-20130409222029.html

http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/noticias/angels-barcelo-la-cadena-ser-y-unicef-dan-la-alarma-por-los-ninos-

&nbsp